Rapporter

Kyrkornas globala vecka gör varje år en rapport om arbetet. Denna rapport skickas bland annat till de arrangerande organisationerna, samt även till Sida som står för merparten av finansieringen. Nytt för i år är att rapporten gjorts i filmformat.

2015 var ett ödesår. Ett år då avgörande beslut för vår framtid behövde tas. Därför handlade Kyrkornas globala vecka om klimatet. Vi har fått vara med och vara en liten, men viktig del i något livsavgörande!

I år har vi valt att göra en film istället för att skriva en rapport. Hoppas ni ska uppskatta den! Under 2016 fortsätter vi arbetet för en hållbar och rättvis värld!

 

Här finns de tidigare skriftliga rapporterna. En läsning av rapporterna ger en bred bild av den verksamhet som bedrivs, samt ger tips och idéer till hur ett lokalt arrangemang kan se ut.

Ffamsida rapport 2014
Rapport från Kyrkornas globala vecka 2014
Sammanfattning av Rapport från Kyrkornas globala vecka 2014
Rapport från Kyrkornas globala vecka 2013
Sammanfattning av Rapport från Kyrkornas globala vecka 2013
Rapport från Kyrkornas globala vecka 2012
Rapport från Kyrkornas globala vecka 2011
Rapport från Kyrkornas globala vecka 2010
Rapport från Kyrkornas globala vecka 2009
Rapport från Kyrkornas globala vecka 2008
Rapport från Kyrkornas globala vecka 2007
Rapport från Kyrkornas globala vecka 2006
Sammanställning KGV 2005

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page