Beställ material

Inspirationshäfte 2017

Inspirationshäftet är framtaget för att vara ett konkret stöd för den som vill arrangera aktiviteter i Kyrkornas globala vecka, och även under resten av året om man vill.  Häftet ger kunskap om årets tema: Hållbar värld för alla, om Agenda 2030 och de Globala målen. I häftet finns kom-igång-tips, teologisk reflektion och böner.

Du kan också ladda ner häftet och annat informationsmaterial om Globala veckan här >>

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page