Material

Materialet från Kyrkornas globala vecka fokuserar på att ge dig stöd när du vill göra någon slags aktivitet. Därför hittar du övningar för att få igång samtal på en filmkväll, tipspromenad att sätta upp till kyrkkaffet och mycket mer.


Foto: Paul Jeffrey/ACT

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page