Aktuellt

Här uppdaterar vi regelbundet med senaste nytt om Kyrkornas globala vecka. Du kan också följa oss via Twitter, Facebook eller genom vårt elektroniska nyhetsbrev.

Tack för en fantastisk vecka!

Som vanligt har det varit en mångfald av aktiviteter under Kyrkornas globala vecka, som klimatshow, klädbytarkväll, fester, gudstjänster, föreläsningar, loppisar, konserter, utställningar, manifestationer och en massa annat. I år tog sig Globala veckan också innanför fängelsemurarna. Inom kort kommer du kunna läsa om många av aktiviteterna på vår hemsida och lite senare kommer också en rapportfilm.

klimathopp-kollage-21-nov

Hopp har spridits i hundratals olika aktiviteter under den gångna veckan och genom vår kampanj #Klimathopp!

Många gudstjänster har under veckan haft klimattema, till exempel radiogudstjänsten i P1 på Domsöndagenfrån Umeå. Lyssna gärna på den: Det som en gång var …

Klimatfrågan och andra globala rättvisfrågor behöver vårt fortsatta engagemang och vårt hopp. Värna den jord som Gud älskar. Tillsammans gör vi skillnad!

Vi vill såklart höra mer om vad som hände på just din ort. Skriv några rader till mig (Maria) och berätta och har du någon bra bild eller filmsnutt får du mer än gärna bifoga den också: maria.backlund@skr.org

Än en gång – stort tack för ert engagemang under veckan och hela året!

elisabeth-och-maria-hoppar_red
Maria Bäcklund och Elisabeth Korswing

Kategorised som Okategoriserade

Debattartikel i tidningen Dagen om att göra klimathoppet synligt.

Vår planet blir allt varmare och klimatet alltmer oberäkneligt. Det drabbar framförallt människor som redan lever i utsatthet. Om vi ska hinna bromsa klimatförändringarna är det bråttom.

Men det finns hopp. Därför vill kyrkor och trosbaserade organisationer i Sverige uppmana församlingar och lokalföreningar att delta aktivt i omställningsarbetet.

Just nu pågår FN:s årliga klimatförhandlingar i Marrakech. För ett år sedan i Paris lyckades världens ledare äntligen enas kring ett bindande globalt klimatavtal.

Enligt Parisavtalet ska den globala medeltemperaturökningen hållas under två grader, och alla länder ska upprätta strategier för utsläppsminskningar. Finansiering från rika länder ska hjälpa mindre utvecklade länder att anpassa sig till klimatförändringarna. Parisavtalet trädde i kraft den fjärde november i år, då tillräckligt många länder hade ratificerat avtalet.

Detta är ett stort steg i rätt riktning, men trots det är det bråttom. Klimatförändringarna hotar möjligheterna till en rättvis och hållbar utveckling. Om vi ska hinna minska utsläppen i tid för att förhindra oåterkalleliga konsekvenser så måste alla hjälpas åt.

Många känner oro inför klimathotet. Det är viktigt att understryka allvaret i situationen, men som kristna är vi även kallade att sprida hoppets budskap.

Kyrkor och trosbaserade organisationer har en särskild roll att spela i den gröna omställningen. Vårt uppdrag är att förvalta Guds skapelse så att alla får del av dess gåvor. Klimatet är en av vår tids ödesfrågor, men det innebär också en stor möjlighet. I stället för att leva i oro har vi möjlighet att bygga hållbara, rättvisa samhällen där omsorgen om planeten och om varandra är central.

Omställningsarbetet behöver ske på alla plan, och det finns mycket som kan göras på församlings- och individnivå. Det kan handla om att minska energiförbrukningen i församlingshemmet, att införa en policy om hållbara transporter för att minska antalet resor med flyg och bil. Källsortering är en viktig och relativt enkel handling.

En annan åtgärd som har stor positiv inverkan på klimatet är att gå över till vegetarisk kost. När det gäller konsumtion är det bra att följa principen om att minska, återanvända och återvinna. Ta ett steg i taget och sträva alltid efter att göra mer.

Det finns många bra verktyg att ta hjälp av. Svenska kyrkans miljödiplomering används av församlingar och organisationer som vill arbeta med hållbarhetsfrågor på ett konkret sätt. Materialet ”En skapelsevänlig församling” har tagits fram av Equmeniakyrkan i samverkan med Studieförbundet Bilda.

Genom ”Fair Finance Guide”, som bland andra Diakonia står bakom, kan du påverka din bank att ta större klimathänsyn med dina sparpengar.

Församlingar och individer kan också hämta inspiration från Kyrkornas globala vecka som pågår 13-20 november. Under en vecka varje år uppmärksammar kyrkor och organisationer globala rättvisefrågor, samtidigt och tillsammans. Temat­ i år, liksom förra året, är klimatet. Förra året deltog vi i påverkansarbetet inför klimatförhandlingarna i Paris. I år vill vi förmedla hopp i klimatfrågan. Mänskligheten står inför sin tuffaste utmaning hittills, men vi kan, vågar och måste ta oss an den.

”Hopp och tro är även i klimathotens tid de fundamentala livsvärden som kyrkan kan erbjuda. De är djupt invävda i varandra i en dynamisk enhet. Hoppet är missmodets moteld. Kyrkans tro har formulerats i tider av hot och förtryck, av människor som såg sig delaktiga i kampen mot onda krafter i tillvaron” (Citat ur ”Värna den jord som Gud älskar”, SKR).

Strategierna och visionerna finns för en hållbar värld, och det är hög tid att börja arbeta. Vi utmanar alla Sveriges kyrkor, trosbaserade organisationer och engagerade medlemmar att minska sin klimatpåverkan, informera andra om klimatfrågan och förmedla hopp om att en hållbar värld är möjlig.

Fotnot: Kyrkornas globala vecka är ett tillfälle för kyrkor, församlingar och organisationer att uppmärksamma globala rättvisefrågor – samtidigt och tillsammans. Temat 2016 är ”Jord att leva på – mänskliga rättigheter i klimatförändringarnas spår”. Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet är huvudmän för Kyrkornas globala vecka.

Bo Forsberg, generalsekreterare Diakonia

Lasse Svensson­, kyrkoledare Equmenia­kyrkan

Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare Kristna fredsrörelsen

Judy McCallum­, direktor Life & Peace Institute

Kerstin Enlund, förbundsrektor Studieförbundet Bilda

Henrik Grape, klimatexpert Svenska kyrkan

Anders Malmstigen, generalsekreterare Svenska missionsrådet

Karin Wiborn­, generalsekreterare Sveriges kristna råd

Se artikeln i tidningen Dagen här

Kategorised som Debatt, Hållbarhet, Klimat

Pressmeddelande: Kyrkornas globala vecka fokuserar på klimathoppet

klimatavtal webbBild från klimattoppmötet i Paris i december 2015, när klimatavtalet var i hamn.
Just nu pågår FN:s årliga klimatförhandlingar i Marrakech. För ett år sedan i Paris lyckades världens ledare äntligen enas kring ett bindande globalt klimatavtal. Parisavtalet trädde i kraft den fjärde november, då tillräckligt många länder hade ratificerat avtalet. Detta är ett stort steg i rätt riktning, men trots det är det bråttom. Klimatförändringarna hotar möjligheterna till en rättvis och hållbar utveckling. Om vi ska hinna minska utsläppen i tid för att förhindra oåterkalleliga konsekvenser så måste alla hjälpas åt.

Det är viktigt att understryka allvaret i situationen, men som kristna är vi även kallade att sprida hoppets budskap. Kyrkor och trosbaserade organisationer har en särskild roll att spela i den gröna omställningen.Vårt uppdrag är att förvalta Guds skapelse så att alla får del av dess gåvor. Klimatet är en av vår tids ödesfrågor, men det innebär också en stor möjlighet. Istället för att leva i oro har vi möjlighet att bygga hållbara, rättvisa samhällen där omsorgen om planeten och om varandra är central.

Kyrkornas globala vecka fokuserar i år på klimathoppet. Syftet är att uppmuntra församlingar och individer att aktivt delta i omställningsarbetet och att lyfta fram goda klimatinitiativ från olika delar av Sverige. Under veckan arrangeras hundratals aktiviteter, allt ifrån temagudstjänster till föreläsningar och internationella fester. Genom kampanjen #klimathopp kan alla vara med! Låt någon ta en bild eller filma dig när du hoppar och posta den på sociala media med #Klimathopp och en bildtext där du förklarar vad som ger dig hopp om klimatet och framtiden. Globala veckans arrangörer kommer att dela alla foton på sociala media.

Mer information
På vår hemsida hittar du tips på aktiviteter som är öppna för alla, material på årets tema och mer information om kampanjen #Klimathopp. www.globalaveckan.se

Om Kyrkornas globala vecka
Kyrkornas globala vecka pågår 13-20 november och är ett tillfälle för kyrkor, församlingar och organisationer att uppmärksamma globala rättvisefrågor samtidigt och tillsammans. Årets tema är ”Jord att leva på – mänskliga rättigheter i klimatförändringarnas spår”. Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet är huvudmän för Kyrkornas globala vecka.

Kategorised som Okategoriserade