Metoder och övningar

Här finns tips på metoder och övningar att använda i barn- och ungdomsgruppen, studiecirklar eller vid en kvällssamling i församlingen.

Studiecirkelmaterial: Matlag för klimaträttvisa

Matlag
Matlag för klimaträttvisa är ett studiecirkelsmaterial. Till materialet hör även en receptsamling med klimatsmarta, säsongsbaserade recept. Bilda ett matlag med vänner och (o)bekanta och låt era tankar, idéer och erfarenheter stimulera varandras strävan efter en hållbar livsstil.

Materialet hittar du här

Spela spel

Climatus Rabiatus

Climatus Rabiatus
Climatus Rabiatus är ett spel som handlar om jordens framtid. Spelet är en form av tidsresa. Genom ett litet test får du reda på vilken klimatkaraktär du är, med den tar du dig sedan bakåt eller framåt i tiden. Klickar du dig bakåt får du veta mer om viktiga händelser i historien som påverkat klimatet. Går du framåt i tiden möter du olika situationer och ställs inför kluriga dilemman. Framtiden påverkas av dina val. Konsekvenserna av dina handlingar samlas i ett personligt fotoalbum som du kan visa för vänner och familj.

Spelet hittar du här

Påverka för klimatet

Påverkansguiden
Allt vi gör för att styra världen i en bättre riktning är påverkansarbete. Det kan vara att diskutera med vänner, att fråga efter ekologiska bananer i mataffären, att skicka ett mejl till en kommunpolitiker eller att jobba för att skolan ska ha en vegetarisk dag.
Här hittar du information om varför det är så viktigt med påverkansarbete samt tips och metoder för hur man kan förändra världen.

Påverkansguiden

Värderingsövningar

På den här sidan har Diakonia samlat en rad olika värderingsövningar, bland annat om klimat och rättvisa. Övningarnas syfte är att få deltagarna att fundera kring sina åsikter och ta ställning i olika globala frågor. Med hjälp av övningarna kan du effektivt starta en diskussion och involvera alla deltagarna i den.
Värderingsövningar

Prata om klimaträttvisa

Diakonia har gjort en power point-presentation för dig som vill prata om klimaträttvisa i din församling. Det finns också ett fördjupningsmaterial om du vill få lite extra kunskap.
Material och presentation

Drama: Vär(l)d att vårda

SONY DSC
Foto: Per Andersson och Alexander Sagström

Hösten 2008 hade man i Hölö-Mörkö församling en tematermin om klimatet: ”Vär(l)d att vårda”. Under Globala veckan firade man en familjegudstjänst, till vilken Per Andersson hade skrivit en sketch med ett par clowner. Kanske kan ni göra något liknande i er församling?
Vär(l)d att vårda (gudstjänstupplägg och sketch)

Mayday, mayday – drama till gudstjänst

Här finns ett till drama från Kyrkornas globala vecka 2008.
Mayday, mayday (drama)

Saxat ur inspirationshäftet

Här finns några sidor ur Kyrkornas globala veckas inspirationshäfte med övningar och inspiration till förändring för barn och vuxna.

Övningar

Förändring

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page