Föreläsarlista

Varför inte bjuda in en talare till ditt arrangemang eller någon som kan predika under en gudstjänst på temat klimaträttvisa? Här nedan hittar du en lista på kunniga och engagerade personer som kan tala i olika sammanhang.

Du som önskar en talare till ditt sammanhang kontaktar själv personen ifråga och kommer överens om villkoren för dennes medverkan.

Ageravolontärer

Det finns Ageravolontärer i hela Sverige som har gått en utbildning i Svenska Kyrkans agera2016internationella arbete, med fokus på lokalt engagemang för global rättvisa. Ageravolontärerna kan anpassa en föreläsning, workshop eller ett kreativt möte till ett format som passar just er grupp. För att komma i kontakt med Ageravolontärer i närheten av dig, maila till agera@svenskakyrkan.se

Klimatambassadörer

klimatambassadörer

Diakonia och Svenska kyrkan har utbildat ett 50-tal klimatambassadörer som har varit aktiva i kampanjen Act Now for Climate Justice. De har talat och engagerat i olika sammanhang inför klimattoppmötet i Paris. De kommer gärna och informerar klimaträttvisa på ert arrangemang!

Kontakten sker genom samordnarna på Diakonia och Svenska kyrkan.

e-post: anna.marklund@diakonia.se eller cecilia.hage@svenskakyrkan.se

 

Björn Cedersjö

Björn arbetar för Sveriges kristna råd med frågor om försoning, rättvisa, fred och hållbarhet (och andra etiska utmaningar). Björn talar gärna teologi och motivation och kan berätta om kyrkornas reflektion och ställningstaganden. Han är en av författarna till boken ”Värna den jord som Gud älskar” som är utgiven av Sveriges kristna råd. Björn har tidigare varit etiklektor på Örebro teologiska högskola. Kan medverka i samtal, med föreläsningar eller predika.

Örebro

e-post: bjorn.cedersjo@skr.org
Telefon: 0705 696496

 

Karin Wiborn

Generalsekreterare på Sveriges kristna råd med stort personligt engagemang för globala rättvisefrågor. Hon inspireras av FNs generalsekreterares ord om att vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista generationen som kan rädda jordgloben. Hon talar gärna om vår miljö utifrån ett ekumeniskt perspektiv och predikar gärna.

Stockholm

e-post: karin.wiborn@skr.org
Telefon: 08-453 68 01

 

Staffan Lindberg cropStaffan Lindberg 

Staffan är musikern, artisten och koldioxidbantaren. Han kan ge ståupp-föreläsning om klimat och konsumtion. Moder Jord – För god att kolsyra ger tankeställare, goda skratt och ren världsförbättring utlovas.

Uppsala

Telefon: 0709-90 75 32
Twitter: @co2bantaren
Läs mer: www.staffanlindberg.se

 

Anna Axelsson Anna Axelsson

Policyrådgivare i klimatfrågor på Diakonia. Kan tala om klimaträttvisa och FNs globala klimatförhandlingar. Kärnan i Diakonias opinion- och påverkansarbete är de rika ländernas ansvar för utsläppsminskningar och finansiering av omställning och anpassning till klimatförändringar i utvecklingsländer, på grund av våra historiska och nutida utsläpp av växthusgaser.

Stockholm

e-post: anna.axelsson@diakonia.se
Läs mer: www.diakonia.se

Gerard WillemsenGerard Willemsen red

Gerard är regionsamordnare på Euroasien och handläggare för urfolk, särskilt samer, på Equmeniakyrkan. Han talar gärna om klimatpåverkan och ursprungsbefolkningar.

Stockholm

Equmeniakyrkan
e-post: gerard.willemsen@equmeniakyrkan.se
Telefon: 08-580 031 85

 

Stefan Swärd Stefan Swärd

Stefan är föreståndare för församlingsgrundande nätverket Elimkyrkan Stockholm (Evangeliska Frikyrkan och Equmeniakyrkan), Fil dr i Statskunskap, driver konsultbolag specialiserad på energi- och klimatpolitik och är medlem i Sveriges kristna råds klimat- och miljögrupp.

Stockholm

Evangeliska frikyrkan
e-post: sward@src.a.se
Telefon: 070-4922310

 

Christer DaelanderSONY DSC

Christer är regionsamordnare för Afrika och handläggare för mänskliga rättigheter, Equmeniakyrkan. Han talar gärna om mänskliga rättigheter och klimat- och påverkansfrågor.

Stockholm

Equmeniakyrkan
Telefon: 08-580 031 80
e-post: christer.daelander@equmeniakyrkan.se

 

Harry MånsusHarry Månsus

Entreprenör och brobyggare i dialogens landskap, Brommadialogen. Ända från Shalom Jord (1983) relaterar han planetens ödesfrågor till skapelse- och profettexter, inklusive Uppenbarelseboken. Han utgår från att Guds verkstad är större än kyrkan och i dialog med vår tids rörelser aktualiserar de existentiella frågorna om skuld, förnekelse och uppgivenhet samt vårt behov av nåd, förlåtelse och andlig kraft. Inspirerande förebilder är Martin Luther King, Desmond Tutu och tolvstegsrörelsen.

Stockholm

e-post: mansus@telia.com
Läs mer: www.mansus.se

 

Sven JanssonMedium thumbnail

Projektledare vid Diakonia. Pastor och teolog. Arbetar med församlingskontakter och olika Diakoniaarrangemang. Predikar eller talar gärna om klimatkrisen kopplat till skuld och hur vi hanterar den. I fråga om klimatkrisen så är klockan nu inte fem i tolv, den är tolv. Nu är det för sent att vara pessimist, nu gäller realism! Vad betyder hopp i klimatkrisen skugga?

Stockholm

e-post: sven.jansson@diakonia.se
Telefon: 08-453 69 25

Per Larsson

Ingår i Sveriges kristna råds referensgrupp för klimat och hållbar utveckling. Författare till boken ”Skapelsens Frälsning – ekoteologi i Miljö- och Klimathotens tid” (beställes från SKR), kh. em,  missionär för Svenska kyrkan i 17 år i Tanzania och Hongkong.

Västerås

Svenska kyrkan
e-post: per.upendo@gmail.com
Telefon: 070 3279450
 

Petter Jakobsson

Utbildnings- och ombudshandläggare på Diakonia.

Stockholm

e-post: petter.jakobsson@diakonia.se
Telefon: 08- 453 69 32
Läs mer: www.diakonia.se

 

Sr Madeleine Fredell

Justitia et Pax, Kommissionen för rättvisa och fred i Stockholms Katolska Stift.

Stockhom

e-post: madeleine.fredell@telia.com
Läs mer: www.justitiaetpax.se

 

Magnus P. Wåhlin

St Sigfrids folkhögskola

Växjö
e-post: mangepw@gmail.com

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page